Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Velkommen til Vårmøtet 2021 9. april. Dette vil arrangeres som en hybridløsning.

For de som følger på Zoom oppfordrer vi til klinikkvise fellessamlinger som, forhåpentligvis, vil gi rom for diskusjon og meningsytring.

De som har mulighet for fysisk tilstedeværelse kan møte på Rikshospitalet, Rødt aud 10.15-13.15, Grønt aud 13.15-19. Maks 24 tilstedeværende, så fint om Gry eller jeg får påmelding til dette.

Preliminært program finnes på linken under. Industrien bidrar, så i pausene vil det være 7 min foredrag. Temas kommer etterhvert.

 

PROGRAM Friday April 9th 2021

09.00 – 12.00 Hjertekirurgiregisteret (eget arrangement).
LIST?
10.30-12.00 Avd ledere og NTKF (rødt aud)
12.15-13.00 Kvalitetsregisteret orienterer om sitt arbeide (rødt aud)

Grønt aud
13.15 – 13.30 Input from the Industry

13.30 – 13.45 Welcome
13.45 – 14.30 How to shape the future of cardiology and cardiac surgery. G Dreyfus, Paris
14.30 – 14.45 Discussion
14.45 – 15.15 Heart Team Discussions in daily clinical practice, is it a reality? G Dahle, Oslo
15.15 – 15.30 Discussion

15.30-16.00 Break/industry

16.00 – 16.30 Right heart failure in LVAD treatment. E Potapov, Berlin
16.30 – 16.45 Discussion
16.45 – 17.00 break/industry
17.00 – 17.30 Decision making in surgical ablation for AF. Niv Ad, Silver Spring, USA
17.30 -17.45 Discussion
17.45 -18.00 break/industry
18.00 – 18.30 Artificial intelligence in cardiac surgery, is there a role? E Fosse, Oslo
18.30 – 18.45 Discussion
Adjourn

Go to Top